Vilkår & Forsikringsbetingelser

Hvad dækker vi?
Vi dækker almindelig fejl og uheld i forhold til at flytte dine genstande. Vi dækker:

– Værdien af din genstand ved skadestidspunktet.
– Vi pålægger os muligheden for at reparere den beskadigede genstand ved at sætte den i væsentlig samme stand som før skadetidspunktet.

Hvad dækker vi ikke?
Nogen ting kan vores forsikring ikke dækkke. Nedenfor er nævnt de vigtigste områder, som vi ikke dækkker i forbindelse med en flytteskade.

– Fejl med din pakning: Ex. fejlpakket flyttekasse, hvor bunden ryger ud.

– Genstande der bliver skadet under flytning, hvor kunden (eller anden part) selv har hjulpet med at bære, dækkes ikke.
– Montering/afmontering af genstande/møbler/skabe og lign. dækkes ikke.

– Vi dækker ikke elektronik, reoler eller møbler såfremt det ikke er pakket forsvarligt ind – Her tænkes på original emballage eller bobbleplast.

Aflysningsgebyr
Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden dagen før selve transportdagen, er Dansk flyttetransport berettiget til at afkræve kunden et gebyr på 2000 kr. jf. § 7. Hvis opgaven afbestilles tidligere end dagen før den, aftalte transportdag, så vil gebyret være på 1000 kr.

Skader
Alle skader skal meldes senest 24 timer efter opgaven er afsluttet. Der skal sendes dokumentation herfor.

Dansk flyttetransport arbejder alene med erfarne specialister indenfor flytning, så du kan føle dig tryg og sikker. Vi følger opgaven til dørs og behandler, møbler, maskiner, ejendele og ejendom, som var det vores egne. Skulle uheldet en sjælden gang være ude, har vi naturligvis en forsikring, der tager
højde for dette.

1- Kunden skal sørge for at glas, reoler, møbler og lignende er forsvarligt nedpakket hvis der skal være tale om erstatningssag eller bestille Dansk flyttetransport til at rappe tingene ind.

2- Dansk flyttetransport tager ikke ansvar for planter

3- Parkeringsbøder betales af kunden såfremt kunden ønsker lastbilen parkeret på ulovlig vis.

4- I tilfælde af at kunden ønsker at hjælpe til på opgaven, dækker hverken den udvidede eller standard forsikring potentielle skader der måtte ske på opgaven.

5- Ikea møbler dækkes kun af forsikringen hvis de på forhånd er skilt ad af kunden selv.

6- Genstande der vejer over 100 KG, skal som udgangspunkt altid være oplyst forinden flyttestart fra kundens side hvis de ønskes båret på en flytning. Gøres dette ikke korrekt, bibeholder Dansk flyttetransport retten til ikke at medbringe sådanne genstande.

Underleverandører
Dansk flyttetransport forbeholder sig retten til frit at anvende underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter. Dansk flyttetransport kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt af underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter.

Hvad dækker vi?
Vi dækker almindelig fejl og uheld i forhold til at flytte dine genstande. Vi dækker:

– Værdien af din genstand ved skadestidspunktet.
– Vi pålægger os muligheden for at reparere den beskadigede genstand ved at sætte den i væsentlig samme stand som før skadetidspunktet.

1. Kontrakt betingelser
Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

Privat
a) En indgået aftale på mail og sms er en bindende kontrakt
mellem Dansk flyttetransport og kunden.

3. Almindelige fejl og uheld.
Almindelige skader, som sker under flytningen, vil blive dækket af forsikringen såfremt disse er sket af flyttemændene selv.

5. Reklamation
Ved synlige skade/mangler skal reklamation ske straks. I andre tilfælde senest 25 timer efter udlevering af indboet/godset. Overholdes dette ikke, kan erstatningskrav ikke gøres gældende.

7. Gebyr, opsigelse og depositum.
Opsigelse

a) Ved afbestilt opgave bliver kunden pålagt et gebyr på
2000 kr., hvis opgaven afbestilles dagen før den, aftalte
transportdag.

b) Ved afbestilt opgave bliver kunden pålagt et gebyr på
1000 kr. hvis opgaven afbestilles tidligere end dagen før
den, aftale transportdag.

Gebyr
c) Kunden betaler for den tid det tag at køre fra en forkert
adresse til den rigtige adresse, når kunden forsømmer at
kontakte Dansk flyttetransport omkring adresseændring.

d) Der opkræves et tungløftsgebyr pr. genstand, som vejer
50 kg og derudover jf. § 6, stk. c.

e) Tungløftsgebyret er for særlige genstande også gældende
selvom de vejer under de 50 kg.

Særlige genstande
1. Hårde hvidevare
2. Elevationssenge
3. Skabe af særlige funktion. F.eks.
Champagneskabe

Dansk flyttetransport arbejder alene med erfarne specialister indenfor flytning, så du kan føle dig tryg og sikker. Vi følger opgaven til dørs og behandler, møbler, maskiner, ejendele og ejendom, som var det vores egne. Skulle uheldet en sjælden gang være ude, har vi naturligvis en forsikring, der tager
højde for dette.

1- Kunden skal sørge for at glas, reoler, møbler og lignende er forsvarligt nedpakket hvis der skal være tale om erstatningssag eller bestille Dansk flyttetransport til at rappe tingene ind.

2- Dansk flyttetransport tager ikke ansvar for planter

3- Parkeringsbøder betales af kunden såfremt kunden ønsker lastbilen parkeret på ulovlig vis.

4- I tilfælde af at kunden ønsker at hjælpe til på opgaven, dækker hverken den udvidede eller standard forsikring potentielle skader der måtte ske på opgaven.

5- Ikea møbler dækkes kun af forsikringen hvis de på forhånd er skilt ad af kunden selv.

6- Genstande der vejer over 100 KG, skal som udgangspunkt altid være oplyst forinden flyttestart fra kundens side hvis de ønskes båret på en flytning. Gøres dette ikke korrekt, bibeholder Dansk flyttetransport retten til ikke at medbringe sådanne genstande.

Underleverandører
Dansk flyttetransport forbeholder sig retten til frit at anvende underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter. Dansk flyttetransport kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt af underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter.